senior-aktivA 1300x500

AktivA

AktivA står for Aktiv med artrose og er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i klinisk fysioterapipraksis.

Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om vektreduksjon (for de med overvekt). Målet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt denne kunnskapsbaserte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

I AktivA vil pasientene gjennomgå en artroseskole som skal gi dem bedre innsikt i artrosesykdommen, behandling og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Deretter vil de gjennomføre et individuelt tilpasset treningsprogram med trening 2 ganger i uken i 12 uker. Videre er det opp til pasient og behandler å vurdere eventuell videre trening og oppfølging.

Pasienten vil besvare spørreskjema via et elektronisk registreringssystem ved oppstart, og etter 3, 12 og 24 måneder der spørsmålene vil handle om pasientens opplevelse av artrosesykdommen, treningsvaner, livskvalitet og aktivitetsproblemer. Alle data vil bli samlet i en sentral database ved Oslo universitetssykehus. Målet er at det elektroniske registreringssystemet skal etableres som et nasjonalt kvalitetsregister for artrose, NOAR ( Norsk artroseregister).

aktiva

Hvem kan inkluderes?

Pasienter over 35 år som har symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne eller degenerativ meniskskade.

Hvordan bli med i AktivA?

Aktuelle pasienter kan oppsøke/henvises til AktivA-sertifiserte fysioterapeuter. Det er fysioterapeuten ved klinikken som gjennomfører artroseskolen og treningen samt registrerer pasienten i det elektroniske registreringssystemet.

Silvia Bedini, Berit Sirnes og Eva Nicolaisen er våre AktivA-sertifiserte fysioterapeuter

For mer informasjon se www.aktivmedartrose.no