fysioterapi

Helprivat praksis

Fysioterapeutene hos Aktiv fysioterapi Romsås har en delt praksis. Noen av oss jobber med kommunalt driftstilskudd og andre ikke. Vi har fire fysioterapeuter/manuellterapeuter, én med 100% driftstilskudd, to med 50% driftstilskudd, og en fysioterapeut uten driftstilskudd (helprivat praksis). Kompetansen og utdanningen er i stor grad den samme uavhengig om fysioterapeuten har en driftsavtale med kommunen, unntatt manuellterapeutene som har en to-årig tilleggsutdanning.

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste som alle kommuner/bydeler må ha. Hver enkelt kommune/bydel står derimot fritt til å styre omfanget av tilbudet. For Grorud bydels vedkommende er kapasiteten for privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale lav, noe som i perioder medfører lange ventelister for behandling.

For privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale kommer honorarene fra et fast driftstilskudd fra kommunen, refusjon fra Helfo og pasientens egenandel.

Fysioterapeuter i helprivat praksis er ikke finansiert av kommune og Helfo. Finansiering av dette tilbudet er det du selv som må betale. Det har blitt mer og mer vanlig at arbeidsgiver eller helseforsikring dekker dette, men det er altså ingen offentlig finansiering. Det er ingen instrukser fra kommune eller Helfo om hvordan slik praksis skal drives, men utøver er underlagt helsepersonelloven, og må drive praksis i henhold til regelverket som autorisert fysioterapeut.

Kort om forskjellen på helprivat praksis og praksis med driftsavtale

  • Kort eller ingen ventetid, egenandel i henhold til egne priser, finansiert privat eller via helseforsikring. Inngår ikke i frikortordningen Egenandelstak 2.
  • Praksis med driftsavtale: ventetid av varierende grad, egenandel i henhold til offentlige takster. Inngår i frikortordningen Egenandelstak 2.