Rehabilitering 1300x500

Fysioterapi

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Vi behandler både kroniske og akutte plager, inkludert idrettsskader og opptrening etter operasjoner/kirurgi.

Målet for behandlingen er å opprettholde eller å bedre funksjon, og lindre eller fjerne smerter i muskel- og skjelettsystemet. Grunnlaget for valg av behandlingsopplegg legges ved første konsultasjon. Gjennom samtale og grundig undersøkelse finner en ut av potensialet til forbedring og hva slags type behandling/trening som passer best.

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut. Hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale får du trygderefusjon og betaler egenandel i henhold til offentlige takster.

Vår fysioterapeut er Berit Sirnes.

chart2

Kort om Fysioterapi

  • Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager.
  • Vi behandler både kroniske og akutte plager, inkludert idrettsskader og opptrening etter operasjoner/kirurgi.